57_mini_coll_mar03
Blandede dekorationer og militaria.

Her finder du andre dekroationer og emblemer som ikke rigtigt hører til i de andre kategorier.  Effekterne i denne kategori er ORGINALE med mindre andet er angivet.

!

Hæderstegnet for Søetaten

Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten Indstiftet 29. januar 1801.Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Søetaten eller ved Orlogsværftet og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved Forsvaret. Medaljen er i flot stand, og med tilhørende æske.

For god ordens skyld - danske kongelige belønnings- og fortjenstmedaljer er ikke pålagt tilbageleveringspligt, modsat ordner.

Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren

Indstiftet 26. september 1945.Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Hæren og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved Forsvaret. Medaljen er i flot stand (let brugspræget), og med tilhørende æske.

For god ordens skyld - danske kongelige belønnings- og fortjenstmedaljer er ikke pålagt tilbageleveringspligt, modsat ordner.

Hædertegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hædertegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet.Indstiftet 11. marts 1953. Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Flyvevåbnet og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved Forsvaret. Medaljen er i meget fort stand, og med tilhørende æske. Dette hæderstegn ses ikke så ofte udbudt til salg.

For god ordens skyld - danske kongelige belønnings- og fortjenstmedaljer er ikke pålagt tilbageleveringspligt, modsat ordner.

Beredskabsforbundets Anciennitetstegn

Anciennitetstegn for god tjeneste i redningsberedskabet ( det tidligere civilforsvar). Dekorationen tildeles enhver, som har forrettet god tjeneste ved rednings -beredskabet i 25 år, herunder også samarbejdspartnere uden for beredskabet der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats til gavn for redningsberedskabet. Medaljen er i meget flot stand, ganske let brugt, og med tilhørende æske fra Mørch og søn. Medaljen ses meget sjældent udbudt til salg.

Hjemmeværnets fortjenestemedalje

Indstiftet 11. febuar 1959 og tildeles personer - militære som civile - som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde. Medaljen, som ikke ofte ses udbudt til salg, er brugt men virkelig flot stand, og ligger i tilhørende pap-æske

Hæderstegn for politiet

Indstiftet 18 juni 1959.Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i politietaten og som har forrettet i alt 25 års tjeneste. Medaljen er let brugspræget, men i flot stand.

For god ordens skyld - danske kongelige belønnings- og fortjenstmedaljer er ikke pålagt tilbageleveringspligt, modsat ordner.

Dansk Røde Kors medalje

Dansk røde kors medalje. sølv med indlangt emalje røde kors mærke. Selvom det ikke er til at se skinner medaljen som nyslået sølv. På dansk krydsbånd. En medalje som ikke ofte ses udbudt til salg.

Hæderstegn Dansk Røde Kors

Hæderstegn fra dansk røde kors. 1 model som blev uddelt perioden 1918 - 1963. Antagelig har der kun fundet 261 tildellinger sted. I etui fra A. Michelsen. Medaljen fremstår "mat" da sølvet ikke har været pudset " i meget lang tid" 

Ordonnans-medalje for Nijmegen march

Verzorgers medaille 4daagse Nijmegen, også kaldet ordonnans-medaljen. På dansk korsbånd. Som ny. Sjældent udbudt til salg.

Fransk Defence Nationale medalje

Fransk "Armee Nation Defence Nationale" medalje. Bronze udgaven. Medaljen er bl.a blevet tildelt en del danske soldater, som har forrettet tjeneste på Balkan/Kosevo, under fransk kommando  Medaljen er ny og ubrugt.