!
!

FN medalje UNTAG

United Nations Transition Assistance Group in Namibia
Fra April 1989 til Marts 1990. Danmark deltog i missionen. På dansk korsbånd. Ny/ubrugt

FN medalje UNMOP

United Nations Mission of Observers in Prevlaka Peninsula Kroatien.
Fra 1996 og stadigt løbende med bl.a. dansk deltagelse. På dansk korsbånd. Ny/ubrugt.